Veenema Energy

De eerste verkoop van brandstof producten door Veenema is al gestart in rond 1912. In een skutsje werden diverse brandstoffen (zoals turf) “onder zeil” verkocht.
Grootvader Fokke Veenema kreeg in de vroege jaren dertig van de vorige eeuw vervolgens te maken met de economische crisis. In combinatie met het snel opkomend gemotoriseerd vrachtvervoer, moest hij zijn onderneming (het verkopen van turf) aanpassen. Hij startte met de verkoop van petroleum. Zoon Catharinus Veenema die inmiddels ook in de zaak was gekomen, moest zich in de jaren zestig ook aanpassen, doordat heel Nederland in een kort tijdsbestek massaal werd aangesloten op aardgas. Veel van de huisbrandolie en petroleum die als verwarmingsbrandstof werd gebruikt, verdween hierdoor van de markt. Er werd omgeschakeld naar motorbrandstoffen en al snel was het eerste tankstation in Sneek was een feit. Dit werd in de jaren erna uitgebreid met gassen en smeermiddelen verkoop en ook met eigen transportmiddelen.

Sinds 1990 tot de dag van vandaag wordt er door de derde generatie Veenema, vanuit Sneek in het hart van Friesland, nog steeds motorbrandstoffen verkocht De onderneming is stevig doorgegroeid. In 1996 is de handel in Chemicals toegevoegd aan de oliehandel. Medio 2015 is het handelsgebied hiermee zelfs uitgebreid tot in Duitsland. Zo is het Veenema van nu vol energie en klaar voor de toekomst.