Odensehuis Sneek

Een dementie vriendelijke samenleving

Lions Sneek ondersteunen een toekomst zonder dementie en lokale initiatieven die een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren bewerkstelligen. Kortom, een dementie vriendelijke samenleving.
Voor 2023 betekent dit onder meer de ondersteuning van het nieuwe Odensehuis in Sneek
Deze voorziening gaat uit van een sociale empathische benadering. Hierbij wordt de persoon met dementie altijd als uitgangspunt genomen. Er wordt gekeken naar hoe we aansluiting kunnen vinden bij zijn of haar behoefte. Het (levens)verhaal van de persoon met dementie is de basis voor contact.
Er wordt gezocht naar verbinding en nieuwe perspectieven die aansluiten bij de behoefte. Het Odensehuis staat midden in de samenleving en zoekt samenwerking met organisaties die het activiteitenpakket kunnen verbreden en verstrekken. Het is een open voorziening die zich richt op de samenleving, waarin elke cliënt in elke vorm van dementie leidend is. Dat is dé basis voor een dementie vriendelijke samenleving.


LICHTPROJECT MARTINIKERK 

ZET 'VERLIES' IN WOORD EN GELUID IN HET LICHT

Een boeiend en interessant lichtproject van het bekende Duitse duo Hartung & Trenz van onder andere LUNA Waterstad Lichtfestival Sneek in samenwerking met de Martinikerk te Sneek.

Dit kunstwerk gecreëerd rondom het thema VERLOREN en dementie bleek een kwetsbare en tevens krachtige manier om aandacht te vestigen op de impact van deze ziekte. Het gebruik van licht en taal was confronterend en fascinerend.
Het was mooi om te ervaren hoe dit  lichtkunstwerk kon dienen als een middel voor reflectie en discussie over belangrijke onderwerpen rondom dementie. Het project VERLOREN bracht de bezoekers hopelijk een mooie en intieme beleving.

Het lichtkunstwerk was te bewonderen op 4 avonden in de Martinikerk, van donderdag 9 november t/m zondag 12 november 2023.

Goed om te weten dat de opbrengst van de badeendjes race op 16 september ook een bijdrage leverde aan dit project en aan de ondersteuning van Stichting Alzheimer en het Odensehuis.

Er kan gedoneerd blijven worden ten behoeve van projecten en de ondersteuning gericht op dementie, Stichting Alzheimer en het Odensehuis. 
U steunt de goede doelen door te bliven doneren. KLIK HIER en DONEER.

Hartelijk bedankt!
 

Help mensen met dementie, mantelzorgers en hun familie- en vriendenkring
Doe mee, en voel de spanning aan de grachtenkant van het Grootzand!
Samen bouwen aan een Odensehuis in Sneek
Maak kans op prijzen van de sponsoren

De medeoprichters en coördinatoren

Niels en Martine zijn de medeoprichters van de inmiddels zeven Odensehuizen in Friesland. Ze zijn gestart in Leeuwarden in 2016, in 2018 werden Burgum en Drachten gerealiseerd. In 2020 Heerenveen en in 2021 werden Gorredijk en Bolsward opgericht. Op 3 april zijn de deuren geopend van het Odensehuis Sneek gesetteld in Lewinsky.

In 2010 richtten ze het 1e Jungheimercafe voor mantelzorgers van jonge mensen met dementie in Leeuwarden op en in 2020 werd het 2e cafe geopend in Drachten. In 2013 hebben ze een dagbesteding opgericht speciaal voor jonge mensen met dementie. Als ervaringsdeskundigen weten Niels en Martine hoe het ziekteproces kan verlopen. Met elkaar hebben ze zo'n 12 jaar ervaring opgedaan. En die ervaring delen ze nu met de bezoekers van het Odensehuis en hun omgeving.