Sneeker Huisartsen Vereniging

De huisartsen maken deel uit van de Sneeker Huisartsen Vereniging. Dit betekent dat bij ziekte of bijscholing, via een postcode verdeling, waargenomen wordt door de andere Sneeker huisartsen.

Tijdens vakanties zijn de praktijken gewoon geopend, er is alleen 1 huisarts per praktijk aanwezig in plaats van 2.
Deze neemt waar voor 3 dagen. Op de overige dagen wordt er, voor spoedgevallen, waargenomen door de andere praktijk.

Er wordt in de praktijk uitsluitend reguliere huisartsgeneeskunde uitgeoefend.

De praktijken zijn NHG-geaccrediteerd. Dit betekent dat wij aan kwaliteitseisen, Door het NHG gesteld, voldoen en dat wij voortdurend bezig zijn om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren door middel van verbeterplannen.